RANK

  • R-eeglideta
  • A-inulaadne                   
  • N-õudlikult 
  • K-valiteetne